Джек Лондон - Тектік сарын. Хикаят. Әңгімелер.
Присоединяйся:

Библиотека

Джек Лондон - Тектік сарын. Хикаят. Әңгімелер.

2040 просмотр.

Жазушы шығармаларының оқиғалары негізінен барлық адамның аяғы
бірдей  жете  бермейтін,  өркениетті  ортадан  алыс,  табиғаты  ерек,
жаратылысы бөлек, өзгеше бір өңірлерде өтеді. Осы өзгеше өңірлерге
тап болған адамдардың ішкі-сыртқы бітім-болмысы да бөлек.
Джек Лондон әлем әдебиетінде асқақ рух пен рухы мықты адам-
дардың жыршысы деп бағалануы тегін емес.