Практикуем язык:
Присоединяйся:
МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Көптен қулық артылмас.
People can’t be cunning
Ел артындағы шаң жұтады, Ел алдындағы май жұтады.
The leader of the people of the oil of swallows, stragglers from the people dust swallows
Берекені көктен тілеме Бірлігі мол көптен тіле.
Do not seek grace in heaven, seek it in the unity of the people.
Көптің қолы көкке жетеді.
The people will catch up – reach the sky
Халық қатесіз сыншы.
The people – the infallible judge
Халық – дана.
People-wise
Халыққа қарсы жүру – Ағысқа қарсы жүзу.
Against the people to go, to swim against the tide
Көппен көрген ұлы той.
Experienced together with the people– a great holiday
Айна айна емес, халық айна.
The mirror of truth is the people.
Халық қартаймайды, Қара жер қартаймайды.
The people, like the land, do not know old age
Су жүрген жер береке, Ел жүрген жер мереке.
Where the water - there is wealth, Where the people - there is a holiday.
Өзін өзі білген ер бақытты, Өзін өзі билеген ел бақытты.
Happy man, who knows his own worth, happy people, ruling themselves