Пословицы про здоровье на казахском языке – soyle.kz
МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Сырқат тән жарасы, қайғы жан жарасы.
Болезнь — телесная рана, печаль — душевная рана.
Ауру батпандап кіреді, мысқалдап шығады.
Болезнь входит батманами, а выходит мискалями.
Қотыр қолдан жұғады, таз тақиядан жұғады.
Болезни передаются через руки, парша — через тюбетейку.
Жарлының байлығы — денінің саулығы.
Богатство бедняка — его здоровье.