начать обучение
РЕГИСТРАЦИЯ
Войти в кабинет
МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Өткен қайтып оралмас, өлген қайтып келмес.
Прошлое не вернешь, мертвого не оживишь.
Өлім байдың малын шашады, Жоқтың артын ашады.
Похороны истребляют скот богача и оголяют нужду бедняка.
Өтпейтін өмір жоқ, Сынбайтын темір жоқ.
Нет железа не ломающегося, нет существа не умирающего.
Көңіл жақсы болғаны – өмір жақсы болғаны.
Настроение хорошее – и жизнь хороша.
Қасапшыға мал қайғы, Қара ешкіге жан қайғы.
Мясник печется о наживе, черная коза – о жизни.
Мың ұжмақтан – бір күн тірлік.
Лучше день на земле, чем тысячу дней в раю.
Мысықтың өлімі – тышқанға той.
Смерть кошки – праздник для мышки.
Қасқырдың ойлағаны арамдық, Қойдың ойлағаны – амандық.
Волк думает о своем брюхе, овца – о жизни
Өлімнен басқаның бәріне асық.
Кроме смерти всюду спеши.
Өліспеген көріседі.
Жизнь сама устраивает встречу живым.
Екі ауру бір келсе ажалыңның жеткені.
Две болезни вместе пришли – смерть принесли.
Ауруын жасырған бөледі.
Кто болезнь свою скрывает, тот со смертью играет.