Говорим (аудио разговорники)

РАБОЧИЙ ДЕНЬ / ЖҰМЫС КҮНІ

8 сентября, 10:57

rabochiiden.mp3

 

РАБОЧИЙ ДЕНЬ  /  ЖҰМЫС КҮНІ 

Извините, можно войти?

–    Кешіріңіз, кіруге бола ма?

Войдите, Марат, садитесь. Вы работаете у нас недавно. Пора показать свои способности

–    Кіріңіз, Марат, отырыңыз. Сіз бізге жаңадан жұмысқа келдіңіз. Өзіңізді көрсететін уақыт келді.

Что нужно делать?

–    Не істеу керек?

Вы будете работать с электронными налогоплательщиками

–    Сіз электрондық  салық төлеушілермен жұмыс істейтін боласыз

С сегодняшнего дня?

–    Бүгіннен бастап па?

Да, вы ведь закончили вчерашнюю работу

–    Иә, кешегі жұмысты бітірдіңіз ғой.

Да, я уже сдал

–    Иә, мен өткізіп қойдым

Каждую неделю будете сдавать мне отчет по исполнению работы

– Әр апта сайын маған істелген жұмыс туралы есеп өткізіп тұрасыз

Хорошо

Жақсы

Тогда на следующей неделе жду вас с отчетами

– Онда келесі аптада сізді есебіңізбен бірге күтемін

Я подготовила ... отчет

... месячный ...

... квартальный ...

... годовой ...

Мен... есепті әзірледім

... айлық ...

... тоқсандық ...

... жылдық ...

другие статьи

Нашли ошибку?
Нашли ошибку?
Страница
https://www.soyle.kz/article/view
Ваше имя
Почта или телефон
Пожалуйста опишите вашу проблему или идею
прикрепить файл
отправить
Спасибо за обратную связь!