Слабовидящим
Поиск

Говорим (аудио разговорники)

В ОТДЕЛЕ / БӨЛІМДЕ

8 сентября, 5:03

 

vvotdele.mp3

 

В ОТДЕЛЕ  /  БӨЛІМДЕ

коллектив

ұжым

коллега

әріптес

отдел

бөлім

служба

қызмет

начальник; руководитель

бастық, жетекші

заведующий

меңгеруші

начальник управления

басқарма бастығы

главный специалист

бас маман

ведущий специалист

жетекші маман

номер распоряжения/ приказа

өкімнің/ бұйрықтың нөмірі

отправить сопроводительное письмо

ілеспехат жіберу

работать со входящей документацией

кіріс құжаттарымен жұмыс істеу

утвердить годовой план

жылдық жоспарды бекіту

организовать выставку

көрме ұйымдастыру

привести в порядок

ретке келтіру

повысить эффективность работы

жұмыс тиімділігін арттыру

возложить на директора департамента

департамент директорына жүктеу

обеспечить контроль

бақылауды қамтамасыз ету

уточнить список участников

қатысушылар тізімін нақтылау

организовать круглый стол

дөңгелек үстел ұйымдастыру

объявить благодарность за  ...

...... үшін алғыс жариялау

принять решение

шешім қабылдау

внести изменения и дополнения

өзгерістер мен толықтырулар енгізу

во время

өз уақытында

разрабатывать календарные планы

күнтізбелік жоспарларды әзірлеу

поручить главному специалисту

бас маманға тапсыру

обеденный перерыв с 13.00 до 15.00 часов

– Түскі үзіліс сағат 13.00-ден 15.00-ге дейін

доложить руководству

– басшылыққа баяндау

проводить экспертизу

– сараптама жүргізу

план работы не выполнен

– жұмыс жоспары орындалмады

в соответствии с решением

– ... шешіміне сәйкес

текст письма

– хат мәтіні

вместе с коллегами

– әріптестермен бірге

социальная политика

– әлеуметтік саясат

работаю на компьютере

– компьютерде жұмыс істеймін

проверяю документы

– құжатты тексеремін

иду на собрание

– жиналысқа барамын

отвечаю на письма

– хаттарға жауап беремін

составляю программу

– бағдарлама құрастырамын

составляю план

– жоспар  жасаймын

экстренно, быстро

– шұғыл, жылдам

основная задача

– негізгі міндет

результат работы

– жұмыс нәтижесі

Я – начальник отдела регистрации.

– Мен тіркеу бөлімінің бастығымын.

Мне 38 (тридцать восемь) лет.

– Менің жасым  38-де (отыз сегізде).

У меня есть семья.

– Менің отбасым бар.

Муж работает в  фирме.

– Күйеуім фирмада жұмыс істейді

Старший сын учится в факультете экономики Евразийского национального университета

– Үлкен ұлым Еуразия ұлттық университетінің экономика факультетінде оқиды.

Младшая дочь – ученица пятого класса.

– Кіші қызым 5-сыныптың оқушысы.

В отделе работают 10 (десять) работников

– Бөлімде 10 (он) қызметкер жұмыс істейді. 

Это 2 (два) главных специалиста, 3 (три) ведущих специалиста.

– Олар 2 (екі) бас маман,  3 (үш) жетекші маман бар.  

Это - ... Она – главный секретарь отдела.

– Бұл – ...  Ол – бөлімнің бас хатшысы.

Мы принимаем письма

– Біз хаттарды қабылдаймыз

Регистрируем их в журнал.

– Оларды журналға тіркейміз.

Отвечаем на вопросы посетителей.

– Келушілердің сұрақтарына жауап береміз.   

Она работает  начальником отдела в Управлении предпринимательства и промышленности

– Ол Кәсіпкерлік және өнеркәсіп  басқармасында  бөлім бастығы болып жұмыс істейді.

Дорогие коллеги,  познакомьтесь.

– Құрметті әріптестер, танысып қойыңыздар.

Сакен - молодой специалист.

– Сәкен – жас маман.

Работает в нашем отделе ведущим специалистом.

– Біздің бөлімде жетекші маман болып жұмыс істейді

Он проводит мониторинг, читает письма.

– Ол мониторинг жүргізеді, хат оқиды.

Владеет русским и казахскими языками

– Қазақ және орыс тілдерін меңгерген

Хороший специалист.

– Жақсы маман.

Это – твое рабочее место.

– Бұл сенің жұмыс орның.

Ты будешь работать с документами, готовить письма, помогать предпринимателям.

– Сен құжаттармен жұмыс істейсің, хат әзірлейсің, кәсіпкерлерге көмектесесің.

другие статьи

Нашли ошибку?
Нашли ошибку?
Страница
https://www.soyle.kz/article/view
Ваше имя
Почта или телефон
Пожалуйста опишите вашу проблему или идею
прикрепить файл
отправить
Спасибо за обратную связь!