Слабовидящим
Поиск

Читаем

Өмірəлиев Құлмат. Қазақ тіл білімінің мəселелері

20 сентября, 11:49

Өткен ғасырдың жетпісінші-сексенінші жылдарында қазақ тіл білімі жаңа бір белеске көтеріліп, күні бүгінге дейін ғылыми мəнін жоғалтпаған шоқтықты зерттеу еңбектермен толықты. Сол кезеңде жемісті еңбек етіп, аз ғұмырында қазақ филологиясына мол олжа салған ғалымның бірі – Құлмат Өмірəлиев (1930–1985).

Ғалымның бұл жинағына ХV–ХІХ ғасырлардағы қазақ поэзиясының тілін жан-жақты қарастырған еңбектері енгізілді. Сондай-ақ ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ поэзиясының жанрымен стилі жəне VІІІ–ХІІ ғасырлардағы көне түркі əдеби ескерткіштері бойынша текстологиялық зерттеу мəселелері кең түрде баяндалады. Бүгінгі ғылым үшін де маңызын жоймаған бұл ғылыми зерттеулер тілші ғалымдарға жəне көпшілік тіл жанашырларына арналады.

Оқу - читать

другие статьи

Нашли ошибку?
Нашли ошибку?
Страница
https://www.soyle.kz/article/view
Ваше имя
Почта или телефон
Пожалуйста опишите вашу проблему или идею
прикрепить файл
отправить
Спасибо за обратную связь!