Читаем

Ибатов А. Қазақ тіліндегі есімдіктердің тарихынан

18 сентября, 12:06

Бұл еңбек қазақ тілі тарихының келелі мәселелерінің бірі есімдіктердің тарихына арналған. Ол, негізінде, көне түрік ескерткіштерінің тілдік материалдары мен қазіргі туысқан түрік тілдерінің қажетті жерде моңғол және манжұр-тұнғыс тілдерінің материалдары мен заңдылықтарына сүйене отырып, салыстырма-тарихи метод жүйесімен жазылған.

Онда есімдіктердің құрылымында кездесетін ерекше тілдік элементтер мен олардың пайда болу және өзгерістерге ену заңдылықтары түгел қамтылып сөз етілген. Жұмыс қазіргі қазақ тіліндегі есімдіктердің шығу тегі, олардың қандай заңдьілықтар арқылы дамып жетілуі жөнінде толық мәлімет береді.

Кітап ғылыми қызметкерлер мен жоғарғы оқу орындарының филология факультеттерінің оқытушылары және студенттеріне, сол сияқты грамматикалық категориялар тарихымен қызығушы мамандар мен оқушы көпшілікке арналған.

Оқу  -  Читать


другие статьи

Нашли ошибку?
Нашли ошибку?
Страница
https://www.soyle.kz/article/view
Ваше имя
Почта или телефон
Пожалуйста опишите вашу проблему или идею
прикрепить файл
отправить
Спасибо за обратную связь!