Слабовидящим
Поиск

Пишем

Қазақ тіл білімінің мәселелері

25 августа, 22:48

ОҚУ  /  ЧИТАТЬ..

Филология ғылымдарының докторы, профессор Ә.Жүнісбек ұзақ жылдардан бері қазақ тіл білімінің фонетика саласымен: тіліміздегі дауысты және дауыссыз дыбыстар жүйесі, сингармонизм заңы, орфография мен орфоэпия және т.б. кешенді түрде айналысып келеді.

Сонымен бірге ғалым – бүгінгі таңда ең өзекті болып отырған мәселе – төл жазуымызды латын қарпіне көшіру ісін алғашқы күннен бастап қолға алып, осы салаға теориялық әрі практикалық тұрғыдан белсенді үлес қосып келе жатқан бірден-бір жетекші маман.

Сондықтан да қолдарыңыздағы жинаққа автордың қазақ фонетикасы мен фонологиялық жүйесін және латын қарпіне көшудің өзекті мәселелерін сөз еткен басты-басты еңбектері енгізіліп отыр. Кітап қазақ тіл білімі және түркітану мәселелерімен айналысып жүрген филолог мамандарға арналған.

другие статьи

Нашли ошибку?
Нашли ошибку?
Страница
https://www.soyle.kz/article/view
Ваше имя
Почта или телефон
Пожалуйста опишите вашу проблему или идею
прикрепить файл
отправить
Спасибо за обратную связь!