АПТА, АЙЛАР / НЕДЕЛЯ, МЕСЯЦЫ
Присоединяйся:

Говорим (аудио разговорники)

АПТА, АЙЛАР / НЕДЕЛЯ, МЕСЯЦЫ

4 апреля, 3:39

 

aptajaneai.mp3

 

апта – неделя, ай – месяц
күн – день, жыл – год
бүгін – сегодня, ертең – завтра
кеше – вчера, арғы күні – послезавтра
бұрын – назад, раньше, кейін – позже, после
келесі – следующая, следующий
биіл – этот год, былтыр – прошлый год

 

2-Тапсырма

күн – день, ашық күн – ясный день, ерекше күн – особый день
апта – неделя, өткен апта – прошлая неделя, келесі апта – следующая неделя
ай – месяц, өткен ай – прошлый месяц, келесі ай – следующий месяц
жыл – год, өткен жыл – прошлый год, келесі жыл – следующий год
бүгін – сегодня, бүгін дүйсенбі – сегодня понедельник
ертең – завтра, ертең сейсенбі – завтра вторник
ертең мамырдың жиырмасы – завтра 20 мая
кеше – вчера, кеше жексенбі болды – вчера было воскресенье
арғы күні – послезавтра, арғы күні сәрсенбі – послезавтра будет среда
бұрын – раньше, бір ай бұрын – месяц назад, раньше
бір апта бұрын – неделю тому назад, бір жыл бұрын – год тому назад
кейін – позже, бір ай кейін – одним месяцем позже
бір жыл кейін – год позже, бір апта кейін – неделю позже

 

3-Тапсырма

- Қалыңыз қалай, Наташа? – Как дела, Наташа?
- Сәлеметсіз бе, Сергей. – Здравствуйте, Сергей.
Менің қалым жақсы. Рақмет. – Мои дела хорошо. Спасибо.
- Бүгін күн ашық екен. – Сегодня ясный день.
- Ия. Бүгін күн ерекше. – Да, сегодня день особенный.
Сергей, бүгін қай күн? Аптаның нешінші күні? – Сергей сегодня какой день? Какой день недели?
- Бүгін күн дүйсенбі. Аптаның бірінші күні. – Сегодня понедельник. Первый день недели.
Кеше жексенбі болды. – Вчера было воскресенье.
Арғы күні сәрсенбі. – Послезавтра будет среда.
Наташа, өткен аптада сәрсенбіде не істедіңіз? – Наташа, Вы что делали на прошлой неделе в среду?
- Өткен аптада кинотеатрға бардым. – На прошлой неделе ходила в кинотеатр.
Келесі аптада достарыммен театрға барамын. – На следующей неделе с друзьями пойду в театр.
- Сіз театрға бір апта бұрын бардыңыз ғой? – Вы же уже были в театре две недели назад?
- Ия, бұрын барғанмын. – Да, раньше ходила.
Кейін тағы да барамын. Бара берем. – Потом ещё пойду. Всегда буду ходить.

- Сергей, қазір қай ай? – Сергей, сейчас какой месяц?
- Өткен ай сәуір ай болды. – Прошлый месяц был апрель.
Келесі ай маусым айы. – Следующий месяц июнь.
Қазір мамыр айы. – Сейчас май.
- Ертең нешесі? – Завтра какое число?
- Ертең мамырдың жиырмасы. – Завтра 20 мая.
Наташа, биыл қай жыл? – Наташа, это год какой?
- Биыл екі мың бірінші жыл. – Сейчас 2001–й год.
Өткен жыл екі мыңыншы болды. – Прошлый год 2000-й.
Келесі жыл екі мың екінші жыл. – Следующий 2002-й год.

 

4-Тапсырма

- Сәлем. Бүгін күн ашық екен. – Привет. Сегодня ясный день.
Өткен аптада кинотеатрға бардым. – На прошлой неделе ходила в кинотеатр.
Келесі аптада достарыммен театрға барамын. – На следующей неделе с друзьями пойду в театр.
Театрға бұрын барғанмын. – В театр раньше ходила.
Кейін тағы да барамын. Бара берем. – Потом ещё пойду. Всегда буду ходить.

- Сәлеметсіз бе, бүгін күн ерекше. – Здравствуйте, сегодня день особенный.
- Бүгін күн дүйсенбі. Аптаның бірінші күні. – Сегодня понедельник. Первый день недели.
Кеше жексенбі болды. – Вчера было воскресенье.
Арғы күні сәрсенбі. – Послезавтра будет среда.
- Биыл екі мын бірінші жыл. – Сейчас 2001–й год.
Өткен жыл екі мыныншы болды. – Прошлый год 2000 - й.
Келесі жыл екі мын екінші жыл. – Следующий 2002-й год.
- Өткен ай сәуір ай болды. – Прошлый месяц был апрель.
Келесі ай маусым айы. – Следующий месяц июнь.
Қазір мамыр айы. – Сейчас май.
- Ертең мамырдың жиырмасы. – Завтра 20 мая.

 

5-Тапсырма

апта атаулары – названия дней недели
дүйсенбі – понедельник
сейсенбі – вторник
сәрсенбі – среда
бейсенбі – четверг
жұма – пятница
сенбі – суббота
жексенбі – воскресенье

Дүйсенбі - аптаның бірінші күні. – Понедельник - первый день недели.
Бірінші күн – Первый день. Бірінші күн – Дүйсенбі. – Первый день – понедельник.

Сейсенбі - аптаның екінші күні. – Вторник - второй день недели.
Екінші күн. – Второй день. Екінші күн - сейсенбі. – Второй день - вторник.

(пропущено: сәрсенбі - аптаның үшінші күні)

Бейсенбі - аптаның төртінші күні. – Четверг - четвертый день недели.
Төртінші күн. – Четвертый день. Төртінші күн – бейсенбі. – Четвертый день - четверг.

Жұма. Жұма аптаның бесінші күні. – Пятница. Пятница - пятый день недели.
Бесінші күн. – Пятый день. Бесінші күн – жұма. – Пятый день - пятница.

Сенбі - аптаның алтыншы күні. – Суббота шестой день недели.
Алтыншы күн. – Шестой день. Алтыншы күн - сенбі. – Шестой день - суббота.

Жексенбі - аптаның жетінші күні. – Воскресенье седьмой день недели.
Жетінші күн. – Седьмой день. Жетінші күн - жексенбі. – Седьмой день - воскресенье.

ай атаулары – названия месяцев
қаңтар – январь
ақпан – февраль
наурыз – март
сәуір – апрель
мамыр – май
маусым – июнь
шілде – июль
тамыз – август
қыркүйек – сентябрь
қазан – октябрь
қараша – ноябрь
желтоқсан – декабрь

Қаңтар - жылдың бірінші айы. – Январь первый месяц года.
Бірінші ай. – Первый месяц.
Бірінші ай – қаңтар. – Первый мясяц – январь.
Қаңтар айы. – Месяц январь.

Ақпан - жылдың екінші айы. – Февраль второй месяц года.
Екінші ай. – Второй месяц.
Екінші ай – ақпан. – Второй месяц февраль.
Ақпан айы. – Месяц февраль.

Наурыз - жылдың үшінші айы. – Март третий месяц года.
Үшінші ай. – Третий месяц.
Үшінші ай – наурыз . – Третий месяц – март.
Наурыз айы. – Месяц март.

Сәуір жылдың төртінші айы. – Апрель четвертый месяц года.
Төртінші ай. – Четвертый месяц.
Төртінші ай – сәуір. – Четвертый месяц – апрель.
Сәуір айы. – Месяц апрель.

Мамыр - жылдың бесінші айы. – Май - пятый месяц года.
Бесінші ай. – Пятый месяц.
Бесінші ай – мамыр. – Пятый месяц – май.
Мамыр айы. – Месяц май.

Маусым жылдың алтынші айы. – Июнь шестой месяц года.
Алтынші ай. – Шестой месяц.
Алтыншы ай – маусым. – Шестой месяц – июнь.
Маусым айы. – Месяц июнь.

Шілде - жылдың жетінші айы. – Июль - седьмой месяц года.
Жетінші ай. – Седьмой месяц.
Жетінші ай – шілде. – Седьмой месяц – июль.
Шілде айы. – Месяц июль.

Тамыз - жылдың сегізінші айы. – Август - восьмой месяц года.
Сегізінші ай. – Восьмой месяц.
Сегізінші ай – тамыз. – Восьмой месяц – август.
Тамыз айы. – Месяц август.

Қыркүйек жылдың тоғызыншы айы. – Сентябрь девятый месяц года.
Тоғызыншы ай. – Девятый месяц.
Тоғызыншы ай – қыркүйек. – Девятый месяц – сентябрь.
Қыркүйек айы. – Месяц сентябрь.

Қазан - жылдың оныншы айы. – Октябрь - десятый месяц года.
Оныншы ай. – Десятый месяц.
Оныншы ай – қазан. – Десятый месяц – октябрь.
Қазан айы. – Месяц октябрь.

Қараша - жылдың он бірінші айы. – Ноябрь - одиннадцатый месяц года.
Он бірінші ай. – Одиннадцатый месяц.
Он бірінші ай – қазан (должно быть қараша)– Одиннадцатый месяц – ноябрь.
Қазан (должно быть қараша) айы. – Месяц ноябрь.

Желтоқсан жылдың он екінші айы. – Декабрь двенадцатый месяц года.
Он екінші ай. – Двенадцатый месяц.
Он екінші ай – желтоқсан. – Двенадцатый месяц – декабрь.
Желтоқсан айы. – Месяц декабрь.

 

6-Тапсырма

Сәлеметсіз бе, бүгін қай күн? – Здравствуйте, сегодня какой день?
Сен өткен аптада сәрсенбіде не істедің? – Что ты делал на прошлой неделе в среду?
Бір аптада неше кұн бар? – В неделе сколько дней?
Бүгін апатаның нешінші күні? – Сегодня какой день недели?
Қазір қай ай? – Сейчас какой месяц?
Биіл қай жыл? – Этот год какой?
Жылдың тоғызынышы айы қай ай? – Девятый месяц года какой месяц?
Қантар - жылдың нешінші айы? – Январь который месяц года?
Бір жылда неше ай бар? – В одном году сколько месяцев?
Аптаның екінші күні қай күн? – Второй день недели какой день?
Аптаның үшінші күні қай күн? – Третий день недели какой день?
Бейсенбі аптаның нешінші күні? – Четверг какой день недели?
Аптаның бесінші күні қай күн? – Пятый день недели какой день?
Аптаның алтыншы күні қай күн? – Шестой день недели какой день?
Жексенбі аптаның нешінші күні? – Воскресенье какой день недели?


Издательство: Республиканский Центр ускоренного обучения государственного языка при Комитете по языкам Министерства Культуры и Информации Республики Казахстан, 2007
Авторы: Б.Б. Белгара, Н.Ж. Курманова, Ж.М. Бектурганова, Л.Т. Айтпанова

другие статьи