Слабовидящим
Поиск

Говорим (аудио разговорники)

ДЕТСКИЙ САД / БАЛАБАҚША

2 октября, 17:57

 

balabakshaa.mp3

 

ДЕТСКИЙ САД / БАЛАБАҚША

заведующая (ий)

меңгеруші

воспитание

тәрбие

воспитатель

тәрбиеші

дошкольная подготовительная  группа

мектепалды дайындық тобы

средняя группа

орта топ

младшая группа

сәбилер тобы

Ходит ли Ваш ребенок в детский сад?

– Сіздің балаңыз балабақшаға бара ма?

Да, мой ребенок уже в дошкольной подготовительной группе

– Иә, менің балам мектепалды дайындық тобында

В какой детский сад ходит?

– Қай балабақшаға барады?

Детский сад № 38

– №38 балабақшаға

Как называется этот детский сад?

– Ол балабақша қалай аталады?

Детский сад «Ертаргын»

– Балабақша «Ертарғын» деп аталады

Какие образовательные программы используются у вас?

- Сіздерде қандай білім беру бағдарламалары қолданылады?

В своей работе детский сад использует новые современные программы  «Мы пойдем в школу» и  «Способный ребенок»

Балабақша өз жұмысында «Біз мектепке барамыз», «Зерек бала» секілді жаңа заманға сай бағдарламаларды пайдаланады

В республике сколько дошкольных организаций функционируют?

– Республикада қанша мектепке дейінгі ұйым қызмет етеді?

В республике на 1 января 2010 года функционируют 4972 дошкольных организаций

– Республикада 2010 жылғы

1 қаңтардағы жағдай бойынша 4972 мектепке дейінгі ұйым қызмет етеді

Сколько детей охвачены предшкольной подготовкой?

– Мектепалды даярлықпен қанша бала қамтылған?

Более 271 тысячи пяти-шестилетних детей или 83% от их  общего количества охвачены предшкольной подготовкой

– Бес-алты жасар балалардың 271 мыңнан астамы немесе олардың жалпы санынан 83% мектепалды дайындықпен қамтылған

Какие программы реализуются в целях повышения качества содержания дошкольного воспитания и обучения?

– Мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеу сапасын арттыру мақсатында қандай бағдарламалар әзірленуде?

Реализуются республиканские программы «Балбөбек», «Қарлығаш», «Қайнар»

– «Балбөбек», «Қарлығаш», «Қайнар» республикалық бағдарламалары іске асырылуда

В 2009 году разработаны и утверждены программы воспитания и обучения детей раннего возраста «Алғашқы қадам» (1-3 года), «Зерек бала» (3-5 лет), «Біз мектепке барамыз» (5-6 лет)

– 2009 жылы балаларды ерте жастан тәрбиелеу мен білім беруде «Алғашқы қадам» (1-3 жас), «Зерек бала» (3-5 жас), «Біз мектепке барамыз» (5-6 жас) бағдарламалары әзірленіп, бекітілген

Разработан учебно-методический комплекс к данным программам

– Осы бағдарламалардың оқу-әдістемелік кешені де әзірленді

С целью удовлетворения  потребности населения в качественных услугах организаций дошкольного воспитания и обучения утверждена программа «Балапан» на 2010-2014 годы

– Мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеу ұйымдарындағы сапалы қызметпен халық қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында 2010-2014 жылдарға арналған «Балапан» бағдарламасы бекітілді

Ваш ребенок хорошо знает казахский язык?

– Сіздің балаңыз қазақ тілін жақсы біле ме?

Конечно, мы стараемся и дома говорить на казахском языке

– Әрине, біз үйде де қазақ тілінде сөйлеуге тырысамыз

Ваш ребенок наверное уже и писать умеет?

– Балаңыз жазуды үйреніп қалған шығар?

Да, он и читать, и писать умеет

– Иә, ол оқи да, жаза да алады

В детском саду всему учат

– Балабақшада барлығын үйретеді

Мой ребенок уже готов пойти в школу

– Менің балам мектепке баруға дайын

Есть ли у вас частные детские сады?

– Сіздерде жекеменшік балабақша бар ма?

Да, в соответствии с законом РК «Об образовании» осуществляет свою деятельность и частные детские сады

– Иә, жекеменшік балабақшалар да ҚР «Білім туралы» заңына сәйкес өз қызметтерін жүргізіп жатыр

 

 

другие статьи

Чат-бот
Нашли ошибку?
Нашли ошибку?
Страница
https://www.soyle.kz/article/view
Ваше имя
Почта или телефон
Пожалуйста опишите вашу проблему или идею
прикрепить файл
отправить
Спасибо за обратную связь!