Слабовидящим
Поиск

Говорим (аудио разговорники)

В ПРИЕМНОЙ / ҚАБЫЛДАУ БӨЛМЕСІНДЕ

8 сентября, 5:16

vpriemnoii.mp3

 

В ПРИЕМНОЙ  /  ҚАБЫЛДАУ БӨЛМЕСІНДЕ

– Кіруге рұқсат па? - Разрешите войти?

Можно пройти?

– Өтуге бола ма?

Можно идти?

– Кетуге рұқсат па?

У меня есть просьба

– Менің өтінішім бар еді

Прошу прощения, извините

– Кешірім өтінемін, ғафу етіңіз

Извините за опоздание

– Кешіккеніме кешірім өтінемін

Подождите, сейчас подойдет

– Күте тұрыңыз, қазір келеді

По какому вопросу?

– Қандай мәселемен келдіңіз?

По какой работе?

– Қандай жұмыспен келдіңіз?

Какой документ?

– Қандай құжат?

Есть свободное место?

– Бос орын бар ма?

поставить подпись

қол қою

должен посмотреть

көруім керек

наложить резолюцию, визу

бұрыштама қою

написать письмо

хат жазу

отправить письмо

хат жолдау

привести в порядок документы

құжаттарды реттеу

поставить печать

мөр басу

пишите заявление

өтініш жазыңыз

Сейчас начальник свободен/ занят

– Қазір бастық бос/ бос емес

отпуск без содержания

ақы төленбейтін демалыс

прошу дать

беруіңізді сұраймын

на десять дней

он күнге

начальник отдела

бөлім бастығы

во вторник

сейсенбі күні

записаться на прием

қабылдауға жазылу

регистрировать в журнал

журналға тіркеу

важная встреча

маңызды кездесу

расширенное (совместное) заседание

кеңейтілген (бірлескен) мәжіліс

необходимые документы

қажетті құжаттар

Управление развития языков

Тілдерді дамыту басқармасы

действующее законодательство

қолданыстағы заңнама

дополнительное сведение

қосымша мәлімет

необходимые справки

қажетті анықтамалар

выполнение задачи

тапсырманың орындалуы

поручить отделу

бөлімге жүктеу

как показано в резолюции

бұрыштамада көрсетілгендей

полная информация

толық мәлімет

регистрировать письмо

хатты тіркеу

поручить отделу

бөлімге тапсыру

текущее планирование

ағымдық жоспарлау

конкретные/ соответствующие  меры

нақты/ тиісті шаралар

эффективный метод работы

жұмыстың тиімді тәсілі

утвержденный график

бекітілген кесте

отчетный период

есепті кезең

оптимальное решение 

оңтайлы шешім

копия протокола

хаттама көшірмесі

содержание заявления

өтініш мазмұны

заместитель начальника управления

басқарма бастығының орынбасары

повестка дня

күн тәртібі

исполнение бюджета

бюджеттің орындалуы

актуальные проблемы

өзекті мәселелер

коллектив предприятия

кәсіпорын ұжымы

Добро пожаловать, войдите.

– Қош келдіңіз, кіріңіз.

Вы по какому вопросу пришли?

– Қандай мәселемен келдіңіз?

По личному вопросу.

– Жеке мәселемен.

Когда принимает начальник управления?

– Басқарма бастығы қашан қабылдайды?

В среду с 15.00 до 17.00 часов.

– Сейсенбі күні сағат 15.00-ден 17.00-ге дейін.

Можно записаться на прием?

– Қабылдауына жазылуға бола ма?

Да, мы регистрируем данные в журнал. Как Ваши фамилия, имя, отчество?

– Иә, біз деректерді журналға тіркейміз. Аты-жөніңіз кім?

Где вы работаете?

– Қайда жұмыс істейсіз?

По какому вопросу?

– Қандай мәселемен?

Я на следующей неделе выхожу в отпуск.

– Мен  келесі аптада демалысқа шығамын.

Вы написали заявление?

– Өтініш жаздыңыз ба?

Нет, не писал(а), разве мы не по утвержденному графику выходим?

– Жоқ, жазған жоқпын, бекітілген кесте бойынша шықпаймыз ба?

Сегодня будет собрание?

– Бүгін жиналыс бола ма?

Конечно, будет.

– Әрине, болады.

Какие вопросы будут рассматриваться на повестке дня собрания?

– Жиналыстың күн тәртібінде қандай мәселелер қаралмақ?

Подготовить анализ  исполнения бюджета за  2010 год

– 2010 жылғы  бюджеттің орындалуын талдау

Кто выступит с докладом?

– Кім баяндама  жасайды?

Выступает с докладом заместитель начальника управления образования

– Білім басқармасы бастығының орынбасары  баяндама жасайды.

Кто еще будет присутствовать?

– Тағы кімдер болады?

Будут присутствовать представители всех школ

– Барлық мектептердің өкілдері қатысады

Спасибо, до свидания.

– Рахмет. Сау болыңыз.

другие статьи

Чат-бот
Нашли ошибку?
Нашли ошибку?
Страница
https://www.soyle.kz/article/view
Ваше имя
Почта или телефон
Пожалуйста опишите вашу проблему или идею
прикрепить файл
отправить
Спасибо за обратную связь!