Слабовидящим
Поиск

Говорим (аудио разговорники)

О СЕБЕ / ӨЗІ ТУРАЛЫ

7 сентября, 6:48

 

О СЕБЕ  /  ӨЗІ ТУРАЛЫ

Анкетные данные

Сауалнамалық деректер

Фамилия

– Тегі

Имя

– Аты

Дата рождения

– Туған күні

Место рождения

– Туған жері

Гражданство

– Азаматтығы

Пол

... женский

... мужской

– Жынысы

... әйел

... ер

Постоянное местожительство

Тұрғылықты жері

Адрес в Казахстане

Қазақстандағы мекенжайы

Национальность

– Ұлты

Образование

– Білімі

Среднее образование

– Орта білім

Высшее образование

– Жоғары білім

Профессиональный опыт

– Кәсіби тәжірибесі

У меня была практика

– Менің тәжірибем болды

Я работала ...

– Мен ... жұмыс істедім

Я работаю в фирме

– Мен фирмада жұмыс істеймін

Знание иностранных языков

– Шетел тілдерін білуі

Семейное положение

... женат

... замужем

... холост

... не замужем

... разведен (а)

... вдовец (вдова)

– Отбасылық жағдайы

... үйленген

... күйеуге шыққан

... бойдақ

... күйеуге шықпаған

... ажырасқан

... жесір

Паспорт №

– Төлқұжат №

Выдан

– Берілді

Где?

– Қай жерде?

Когда?

– Қашан?

Выдавший орган

– Берген орган

Действителен до ...

– ... жарамды

Возраст

Жасы

Где Вы родились?

– Сіз қай жерде тудыңыз?

Когда Вы родились?

– Сіз қашан тудыңыз?

Я родился/лась ...

... в Казахстане

... в Москве

в ... году

– Мен ... тудым

... Қазақстанда ...

... Мәскеуде ...

... жылы ...

Сколько Вам лет?

– Сіздің жасыңыз нешеде?

Сколько тебе лет?

– Сенің жасың нешеде?

Мне двадцать (двадцать пять) лет

– Мен жиырмадамын (жиырма бестемін)

Я родился в тысяча девятьсот сороковом году

– Мен мың тоғыз жүз қырқыншы жылы тудым

Скоро мне будет ...

– Мен жақында ... жасқа толамын

Для Ваших лет Вы очень хорошо выглядите

– Сіз өз жасыңыздан жасырақ көрінесіз

Когда ваш (твой) день рождения?

– Сіздің (сенің) туған күніңіз (күнің) қашан?

Мой день рождения завтра (двадцать второе марта)

– Менің туған күнім ертең (жиырма екінші наурыз)

Мы ровесники

– Біз құрдас екенбіз

Я немножко старше (моложе) вас

– Мен сізден аздап үлкен (кіші) екенмін

Сколько ему/ей лет?

– Оның жасы нешеде?

Он/она уже взрослый/ая

... еще молодой/ая

... совершеннолетний/яя

... несовершеннолетний/яя

– Ол ендігі ересек

... әлі жас

... кәмелетке толған

... кәмелетке толмаған

Это пожилой человек

– Бұл қартаңдау адам

Это уже старый человек

– Бұл ендігі қартаңдау адам

Ему/ей за семьдесят

– Ол жетпістен асты

Ему/ей нет еще пятидесяти

– Ол әлі елуге толған жоқ

Он/она моложе меня

– Ол менен жас

Он/она (старше) меня на ... лет

– Ол менен ... жас үлкен

Мы одного возраста

– Біз жастымыз

Внешность

Келбет

Волосы

... блондин

... брюнет

... каштановые

... рыжие

... светлые

... седые

... шатен

... черные

... лысый

– Шаш

ақсары, сары ...

қара ...

талшын түсті ...

қызғылт сары, жирен ...

ақшыл ...

ақ, бурыл ...

қоңыр ...

қараша ...

қасқа, тақыр ...

Глаза

... голубые

... синие

... зеленые

... карие

... серые

– Көз

көгілдір ...

көк ...

жасыл ...

қой көз

шегір (сұр) ...

Рост

высокий

низкий

среднего роста

– Бойы

ұзын

қысқа

орта бойлы

Телосложение

коренастый

крупный

толстый

худой

стройный

– Дене бітімі

төртпақ

ірі

жуан

арық

сымбатты

Особые приметы

борода

усы

нос

-курносый

-орлиный

-прямой

– Ерекше белгілері

сақал

мұрт

мұрын

-таңқы мұрын

-құс мұрын

-қыр мұрын

Характер

Мінез

Активный

– Белсенді

Пассивный

– Енжар

Вежливый

– Сыпайы

Скучный

– Көңілсіз

Добрый

– Мейірімді

Злой

– Ашушаң

Красивый

– Сұлу

Некрасивый

– Көріксіз

Воспитанный

– Тәрбиелі

Невоспитанный

– Тәрбиесіз

Нервный

– Күйгелек

Спокойный

– Сабырлы

Инициативный

– Бастамашыл

Безинициативный

– Бастамашыл емес

Осторожный

– Сақ

Неосторожный

– Аңғал

Искренний

– Шынайы

Неискренний

– Тартыншақ

Решительный

– Шешімді

Нерешительный

– Жалтақ

Сильный

– Әлді, күшті

Слабый

– Әлсіз

Скромный

– Қарапайым

Наглый

– Озбыр

Трудолюбивый

– Еңбекқор

Ленивый

– Жалқау

Уверенный

– Сенімді

Неуверенный

– Сенімсіз

Умный

– Ақылды

Глупый

– Ақылсыз, ақымақ

Упрямый

– Қырсық, қыңыр

Покладистый

– Көнбіс

Честный

– Адал

Нечестный

– Арам

Смелый

– Батыл

Трусливый

– Қорқақ

Национальность

Ұлты

Кто Вы по национальности?

– Сіздің ұлтыңыз кім?

Я (мы) казах (казахи)

... русский (руские)

... украинец (украинцы)

... немец (немцы)

... азербайджанец (азербайджанцы)

... уйгур (уйгуры)

... дунганин (дунгане)

... узбек (узбеки)

... кореец (корейцы)

– Мен (біз) қазақпын (қазақпыз)

... орыспын (орыспыз)

... украинмын (украинбыз)

... неміспін (неміспіз)

... әзірбайжанмын (әзірбайжанбыз)

... ұйғырмын (ұйғырмыз)

... дүнгенмін (дүнгенбіз)

... өзбекпін (өзбекпіз)

... кәріспін (кәріспіз)

По национальности я русский, но родился и вырос в Казахстане

– Менің ұлтым орыс, бірақ мен Қазақстанда туып-өстім

Я кореец, но родина моя Казахстан

– Мен кәріспін, бірақ отаным – Қазақстан

другие статьи

Чат-бот
Нашли ошибку?
Нашли ошибку?
Страница
https://www.soyle.kz/article/view
Ваше имя
Почта или телефон
Пожалуйста опишите вашу проблему или идею
прикрепить файл
отправить
Спасибо за обратную связь!