начать обучение
РЕГИСТРАЦИЯ
Войти в кабинет

Библиотека

Генри Хаггард - Сүлеймен патшаның кеніші. Роман.

1261

Роман  алғашқы  бетінен  бастап  соңғы  бетіне  дейін  оқушының  бар
назарын жаулап  аларлықтай қызғылықты хикаяға  құрылған. Жазушы
өз кейіпкерлерін шытырманнан шытырманға бастайды. Не түрлі қиын
халдерге  түсіреді. Роман кейіпкерлері  хикмет атаулының барлығынан
өздерінің  асқан  табандылығы,  жанкешті  ерлігі,  ақыл-парасатының
арқасында аман шығып отырады. Тіпті шарасыз күйге түскен шақтардың
өзінде адамдық бейнелерін жоғатпайды. Кітап «Сүйлеймен патшаның
кеніші»  аталғанмен,  шығарманың  идеялық  бағыт-бағдары  қазына
төңірегінен  аулақта  жатыр.  Ең  үлкен  қазына  –  адам  өмірі,  оның
басындағы  абзал  қасиеттер:  айырылуға  болмайтын  шын  байлық  осы
дегенге мегзейді  автор.