Генри Хаггард - Сүлеймен патшаның кеніші. Роман.

Библиотека

Генри Хаггард - Сүлеймен патшаның кеніші. Роман.

2602 просмотр.

Роман  алғашқы  бетінен  бастап  соңғы  бетіне  дейін  оқушының  бар
назарын жаулап  аларлықтай қызғылықты хикаяға  құрылған. Жазушы
өз кейіпкерлерін шытырманнан шытырманға бастайды. Не түрлі қиын
халдерге  түсіреді. Роман кейіпкерлері  хикмет атаулының барлығынан
өздерінің  асқан  табандылығы,  жанкешті  ерлігі,  ақыл-парасатының
арқасында аман шығып отырады. Тіпті шарасыз күйге түскен шақтардың
өзінде адамдық бейнелерін жоғатпайды. Кітап «Сүйлеймен патшаның
кеніші»  аталғанмен,  шығарманың  идеялық  бағыт-бағдары  қазына
төңірегінен  аулақта  жатыр.  Ең  үлкен  қазына  –  адам  өмірі,  оның
басындағы  абзал  қасиеттер:  айырылуға  болмайтын  шын  байлық  осы
дегенге мегзейді  автор.