Пословицы про дружбу на казахском, о дружбе народов – soyle.kz
МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Елін сатып асаған, Екі күн-ақ жасаған.
Кто брюхо набил, предав свой народ, тот двух дней не проживет.
Елден безген көмусіз қалар.
Бежавший от народа, безпогребения остается.
Тай тулап үйірінен шықпас.
Как бы не бесился жеребенок, от табуна не уйдет.
Көп тепкен жерден қол шығады.
Где народ топнет, там озеробудет.
Жол жолға жалғасады, Ел елге жалғасады.
Дорога с дорогой сходится, народ с народом сходится.
Елге дұшпан жерге сыймас, Жерге дұшпан елге сыймас.
Врагу народа на земле нет места, врагу земли среди народа нет места.
Жер шежіресі – ел шежіресі.
История земли – это историянарода.
Халық қаһары қамал бұзар.
Гнев народа крепости разбивает.
Көптен қулық артылмас.
Народ хитростью не проведешь
Ел артындағы шаң жұтады, Ел алдындағы май жұтады.
Идущий во главе народа масло глотает, отставший от народа пыль глотает
Берекені көктен тілеме Бірлігі мол көптен тіле.
Не ищи благодати на небе, ищиее в единстве народа.
Көптің қолы көкке жетеді.
Народ подтянется – до небадотянется.