начать обучение
РЕГИСТРАЦИЯ
Войти в кабинет
МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Елден безген көмусіз қалар.
Бежавший от народа, безпогребения остается.
Елін сатып асаған, Екі күн-ақ жасаған.
Кто брюхо набил, предав свой народ, тот двух дней не проживет.
Тай тулап үйірінен шықпас.
Как бы не бесился жеребенок, от табуна не уйдет.
Жол жолға жалғасады, Ел елге жалғасады.
Дорога с дорогой сходится, народ с народом сходится.
Көп тепкен жерден қол шығады.
Где народ топнет, там озеробудет.
Халық қаһары қамал бұзар.
Гнев народа крепости разбивает.
Жер шежіресі – ел шежіресі.
История земли – это историянарода.
Елге дұшпан жерге сыймас, Жерге дұшпан елге сыймас.
Врагу народа на земле нет места, врагу земли среди народа нет места.
Ел артындағы шаң жұтады, Ел алдындағы май жұтады.
Идущий во главе народа масло глотает, отставший от народа пыль глотает
Көптен қулық артылмас.
Народ хитростью не проведешь
Көптің қолы көкке жетеді.
Народ подтянется – до небадотянется.
Берекені көктен тілеме Бірлігі мол көптен тіле.
Не ищи благодати на небе, ищиее в единстве народа.