Visually impaired
Search
MAQAL-MÁTELDER
PROVERBS AND SAYINGS
Анасына қарап, қыз тон пішер.
Посмотрев на мать, дочь скроит дубленку.
Шешесін көріп, қызын ал.
Посмотрев на мать-бери дочь.
Қыздың жолы жіңішке.
Путь девушки узок.
Қызым жақсы болсын десең, қызы жақсымен көрші бол.
Если хочешь, чтобы дочь стала хорошей, стань соседом тому, у кого дочь такая же.
Қыздың қырық қулығы бар.
У девушки сорок хитростей есть.
Қызым, саған айтамын, келінім, сен тыңда.
Дочь моя, тебе говорю, сноха моя, слушай ты.
Қыз бала өкпешіл болса, Қалың малы көп болар.
Если девушка обидчивая, То вероятно калым будет в большом размере.
Астың дәмін келтірер тұз емес пе?! Ел мен елді қосатын қыз емес пе?!
Разве блюду вкус не соль ли придаёт ?! Разве народ с народом не дочь ли сведёт?!
Қыз өссе - елдің көркі Гүл өссе жердің көркі.
Если девушка вырастет - красота страны, Если цветы расцветут - красота земли.
Бір қыз күйеуге шықса, Қырық қыз түс көреді.
Если одна девушка замуж выйдет, Сорок девушек увидят сон.
Қыз - әкесіне жұлдыз, шешесіне күн.
Девочка для отца -звезда, для матери - солнце.
Қыз - қонақ.
Девушка в доме- гостья.
Found an error?
Found an error?
Page
https://www.soyle.kz/proverbs
Your name
Email or phone number
Describe your problem or clue
attach a file
send
Спасибо за обратную связь!