Присоединяйся:
МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Сырқат тән жарасы, қайғы жан жарасы.
Illness is a physical wound, sadness is a spiritual wound
Ауру батпандап кіреді, мысқалдап шығады.
The disease enters the battleships, and it comes out as mischals.
Қотыр қолдан жұғады, таз тақиядан жұғады.
Diseases are transmitted through the hands, scab - through the skullcap
Жарлының байлығы — денінің саулығы.
The wealth of a poor man is his health.
Елін сатып асаған, Екі күн-ақ жасаған.
Who stuffed belly, betraying his people, he will not live two days
Елден безген көмусіз қалар.
Who fled from people, without burial remains..
Тай тулап үйірінен шықпас.
No matter how the foal rages, it won't leave the herd
Көп тепкен жерден қол шығады.
Where people stomp, there will be a lake
Жол жолға жалғасады, Ел елге жалғасады.
The road converges with the road, the people converges with the people
Елге дұшпан жерге сыймас, Жерге дұшпан елге сыймас.
The enemy of the people on earth has no place, the enemy of land among the people has no place.
Жер шежіресі – ел шежіресі.
The history of the earth is the history of the people
Халық қаһары қамал бұзар.
The anger of the people of the fortress breaks.