начать обучение
РЕГИСТРАЦИЯ
Войти в кабинет
МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Ауру батпандап кіреді, мысқалдап шығады.
Болезнь входит батманами, а выходит мискалями.
Сырқат тән жарасы, қайғы жан жарасы.
Болезнь — телесная рана, печаль — душевная рана.
Қотыр қолдан жұғады, таз тақиядан жұғады.
Болезни передаются через руки, парша — через тюбетейку.
Жарлының байлығы — денінің саулығы.
Богатство бедняка — его здоровье.
Елден безген көмусіз қалар.
Бежавший от народа, безпогребения остается.
Елін сатып асаған, Екі күн-ақ жасаған.
Кто брюхо набил, предав свой народ, тот двух дней не проживет.
Тай тулап үйірінен шықпас.
Как бы не бесился жеребенок, от табуна не уйдет.
Жол жолға жалғасады, Ел елге жалғасады.
Дорога с дорогой сходится, народ с народом сходится.
Көп тепкен жерден қол шығады.
Где народ топнет, там озеробудет.
Халық қаһары қамал бұзар.
Гнев народа крепости разбивает.
Жер шежіресі – ел шежіресі.
История земли – это историянарода.
Елге дұшпан жерге сыймас, Жерге дұшпан елге сыймас.
Врагу народа на земле нет места, врагу земли среди народа нет места.